AMSTERDAM - De politie in Amsterdam heeft bijna een week nahet overlijden van Anja Joos nog geen nabestaanden van de vrouwkunnen vinden. De 43-jarige vrouw overleed maandag in Amsterdam naeen confrontatie met een groep jongeren, onder wie personeelsledenvan de supermarkt van Dirk van de Broek aan het MarieHeinekenplein. Zij dachten dat Joos een blikje bier had gestolen.

Joos was afkomstig uit Duitsland. Jaren geleden kwam zij al naarNederland. De drugsgebruikster woonde in de Amsterdamse Pijp."Onze Duitse collega's zoeken in Duitsland naar nabestaanden vande vrouw, maar dat heeft nog geen resultaat opgeleverd", aldus eenwoordvoerder van de Amsterdamse politie zaterdag. Als geennabestaanden worden gevonden, draagt de sociale dienst zorg voorhaar uitvaart.

De belangenvereniging drugsgebruikers MDHG organiseert woensdageen stille omgang voor Anja Joos. 's Avonds wordt vanaf hetWeesperplein een route gelopen door de Pijp. De tocht komt ooklangs het Gerard Douplein waar Joos werd mishandeld.

In verband met de dood van Joos zitten vijf jongeren vast. Eenvan hen heeft bekend de vrouw te hebben geschopt. De vijf wordennaar verwachting maandag voorgeleid aan de rechter-commissaris.Overigens worden meer arrestaties nog altijd niet uitgesloten.

Excuses

Hoofdofficier van justitie L. de Wit maakte vrijdag bekend datJoos niets had gestolen uit de supermarkt. Toen dit bleek, bood eenhaar achterna gekomen supermarktmedewerker zijn excuses aan.

Toch ging het mis toen meer jongeren zich met het voorval gingenbemoeien. Er ontstond een scheldpartij die ontaardde in eenschoppartij. Een of twee mannen schopten de weerloze Joosminutenlang, terwijl zes of zeven jongeren er omheen stonden. Devrouw overleed korte tijd later aan de inwendige verwondingen diedoor het geweld waren ontstaan.