AMSTERDAM - Het college van burgemeester en wethouders vanAmsterdam stelt zich ten doel binnen drie jaar fors meer vrouwen intopfuncties te hebben. In 2006 moet ruim 40 procent van dedirecteuren binnen de gemeente en stadsdeelsecretarissen vrouwzijn. Vorig jaar was dit nog 24 procent.

Burgemeester Cohen is verantwoordelijk voor het personeelsbeleidbij de gemeente Amsterdam. Hij sprak deze week met elf vrouwen intopfuncties uit verschillende sectoren in de maatschappij. Hijhoorde de vrouwen uit over wat hen heeft bewogen de top tebereiken, wat verbeterd kan worden om vrouwen daar te krijgen enover de combinatie van zorgtaken en een topfunctie.

De vrouwen aan de top bleken nog altijd het gevoel te hebbenzich meer te moeten bewijzen dan hun mannelijke collega's.Bedrijven moeten inzien dat een diverse samenstelling van hetbedrijf leidt tot hogere productiviteit en flexibiliteit. Onderzoekheeft dat vastgesteld.

Ook pleitten de vrouwen voor een mentor binnen de organisatie.Maar meest bepalende factor is toch wel de kwaliteit van de vrouwzelf. De gemeente Amsterdam gaat de opmerkingen van de vrouwengebruiken om haar doel voor 2006 te verwezenlijken.