RABAT - Marokkaanse vrouwen krijgen in het huwelijkmeer rechten. Koning Mohammed VI heeft de geplande wetswijzigingvrijdag bekendgemaakt in de Marokkaanse troonrede voor hetparlement.

Het principe van "gehoorzaamheid van de echtgenote aan de man"wordt afgeschaft. Het gezin wordt geplaatst onder "degemeenschappelijke verantwoordelijkheid" van man en vrouw.

Er worden strikte voorwaarden gesteld aan verstoting enpolygamie. De gebruikelijke mondelinge verstoting, waarmee de manhet huwelijk kan beëindigen, wordt afgeschaft. Hiervoor moet in detoekomst eerst toestemming worden gevraagd aan een rechter.

Echtscheiding

Polygamie verdwijnt niet, maar wordt aan banden gelegd. Ook kaneen vrouw tijdens de trouwerij laten vastleggen dat de man geentweede vrouw mag nemen. Tevens wordt het nemen van een tweede vrouwin de toekomst voor de eerste vrouw een geldige reden omechtscheiding aan te vragen wegens "geleden schade".

Over het gevoelige onderwerp van het huwelijks- en familierechtis in Marokko jarenlang gedebatteerd tussen religieuzeconservatieven en modernisten.

Het PvdA-Tweede Kamerlid Arib, zelf van Marokkaanse afkomst,vindt de wetswijziging "een stap in de goede richting". Volgenshaar kan de wijziging zeker betekenis hebben voor Marokkaansevrouwen die in Nederland wonen. "Marokkanen blijven vallen onderde wetten van hun vaderland. Wanneer een vrouw in Nederland vanhaar man is gescheiden, kan die scheiding bij terugkeer in Marokkoongedaan worden gemaakt. Met die nieuwe wet is dat meer mogelijk",aldus Arib.