DEN HAAG - Het kabinet zint op maatregelen om afgewezen asielzoekers snel Nederland uit te krijgen. Asielzoekers die nog niet zijn uitgeprocedeerd, worden alvast in uitzetcentra geplaatst, en als zij afgewezen zijn krijgen ze een premie mee. Dat staat in een notitie van minister Verdonk (Vreemdelingenzaken) die de regering volgens ingewijden vrijdag bespreekt.

Als het aan Verdonk ligt moeten vervoerders, zoals luchtvaartmaatschappijen, straks vreemdelingen die het land niet in mogen, terugnemen. Zij moeten dan ook opdraaien voor een deel van de kosten die de staat maakt.

Afgewezen asielzoekers die vrijwillig naar hun land van herkomst terugkeren, krijgen geld mee. Zij die dat niet doen moeten eerst de rekening voor hun uitzetting betalen voordat ze weer een asielverzoek kunnen indienen.

Met de uitzetcentra worden de gemeenten gepasseerd. Die spelen nu nog een belangrijke rol bij de opvang en eventuele uitzetting van asielzoekers maar zitten daar mee in hun maag.

het kabinet kondigde in het hoofdlijnenakkoord al aan dat het terugkeerbeleid voortvarender zou worden aangepakt. De notitie van Verdonk moet nog worden bekeken op juridische haalbaarheid.