DEN HAAG - Voor leraren moeten kwaliteitseisen gelden die landelijk zijn vastgelegd. Verder zijn scholen vrij om zelf invulling te geven aan hun personeels- en scholingsbeleid. Dat stelt de Onderwijsraad in een vrijdag verschenen advies.

Scholen kunnen op basis van eigen behoeften bepalen welke capaciteiten onderwijsondersteuners in huis moeten hebben. Op die manier wordt er rekening mee gehouden dat scholen organisatorisch steeds meer van elkaar verschillen. Volgens de raad het advies van de Raad moeten leraren wettelijk verplicht worden zorg te dragen voor hun nascholing.

De Onderwijsraad vindt dat scholen een personeels- en scholingsbeleid moeten ontwikkelen. Daarnaast zijn afspraken op sectoraal niveau nodig om doorstroming van leraren binnen en tussen de diverse onderwijssectoren te garanderen.

Periodiek moet de kwaliteit van het docentenkorps worden gecontroleerd. Is die onvoldoende, dan moet de rijksoverheid volgens de Onderwijsraad haar verantwoordelijkheid nemen om de kwaliteit van alle docenten veilig te stellen.