DEN HAAG - Een krappe meerderheid van VVD, CDA en LPF steunt de kabinetsplannen om de geluidsregels voor Schiphol aan te passen teneinde de 'rekenfout' van de luchthaven te herstellen. Dit bleek donderdag tijdens een overleg in de Tweede Kamer met staatssecretaris Schultz van Haegen van Verkeer.

Door de rekenfout, die in juni aan het licht kwam, zal de 'oude' Zwanenburgbaan meer belast worden om de kortgeleden geopende Polderbaan te ontzien. Dat betekent meer geluidshinder voor de bewoners van vooral Zwanenburg.

'Bediend'

De PvdA en GroenLinks, gesteund door regeringspartij D66, zijn mede daarom tegen de gekozen opzet. PvdA'er Samsom bevalt het niet dat alleen Schiphol wordt 'bediend'. Volgens hem is niet aangetoond dat de groei van Schiphol en daarmee de werkgelegenheid op en rond de luchthaven anders gevaar lopen.

Ook D66-Kamerlid Giskes stoorde het dat Schultz geen gehoor wil geven aan wensen van omwonenden. De staatssecretaris wil echter vaart maken. Bij het doorlichten van de geldende wet in 2006 zullen die omwonenden worden gehoord.

Rekenkamer

De bewindsvrouw wees verder verzoeken af van de oppositie, waaronder ook de SP, om de Algemene Rekenkamer in te schakelen voor nader onderzoek naar de reken- of invoerfout. Het Nationaal Lucht- en Ruimtevaartlaboratorium (NLR) is daarvoor aangewezen, omdat het volgens haar deskundiger is en daardoor ook geen tijd verloren gaat.

Zij beloofde de Kamer in dit verband over een week een gedetailleerd stappenplan met tijdschema toe te sturen. Vooral VVD'er De Krom zei zich zorgen te maken voor de gevolgen voor de werkgelegenheid als de fout niet op tijd wordt hersteld. Volgens cijfers van Verkeer en Waterstaat levert Schiphol direct 50.000 banen op en indirect 110.000 banen.

'Niet gedogen'

Als Schiphol, in het geval de wet nog niet is aangepast, volgend jaar over de schreef zou gaan en de geluidsnormen overschrijden, zal Schultz dat niet voor de vingers zien. "Ik zal dat niet gedogen", zei zij bij herhaling. De bewindsvrouw gaf echter aan weinig te voelen voor schijnmaatregelen als zo'n straf komt na wijziging van de wet. Overigens zal niet zijzelf, maar de Inspectie Verkeer en Waterstaat bepalen welke straf, zoals beperking van het baangebruik, Schiphol dan moet krijgen.