NIJMEGEN - Marokkaanse migranten spelen een cruciale rol in de ontwikkeling van het Marokkaanse platteland. Hun familie investeert het geld dat zij naar 'huis' overmaken in onderwijs voor hun kinderen, woningen, landbouw en bedrijven. Het stimuleert deze mensen bovendien om zelf ook te emigreren.

Migratieonderzoeker H. de Haas ontdekte dit tijdens een onderzoek onder vijfhonderd huishoudens in Zuid-Marokko. Het is volgens hem dan ook niet waar dat ontwikkeling(shulp) het beste 'medicijn' is tegen migratie.