DEN HAAG - Een aantal Haagse scholen voor voortgezet onderwijs weren allochtone leerlingen. Volgens inspecteur T. Storimans van de Inspectie van het Onderwijs wijzen zij deze leerlingen af omdat zij bang zijn dat blanke ouders hun kinderen anders bij een andere school aanmelden.

Storimans heeft dit onlangs gezegd op een bijeenkomst met directeuren van een aantal basisscholen in Den Haag, bevestigt een woordvoerder van de Inspectie. Concrete voorbeelden kent Storimans volgens haar echter niet. De Inspectie, die zich ongemakkelijk voelt bij de uitspraken van Storimans, onderneemt daarom geen actie.

Vooral talentvolle allochtone kinderen worden volgens de inspecteur het slachtoffer van deze praktijken. Het gaat om kinderen die van hun basisschool het advies havo of vwo krijgen. Omdat zij de Nederlandse taal onvoldoende beheersen, doen de kinderen de Cito-eindtoets echter vaak matig. Scholen voor voortgezet onderwijs grijpen dat aan om hen niet toe te laten tot het havo of vwo.