AMSTERDAM/DEN HAAG - Ongeveer vierhonderd gemeentebestuurders uit het hele land namen donderdag deel aan de eerste buitengewone ledenvergadering van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) om uiting te geven aan hun ongenoegen met het beleid van het kabinet. Vooral de bezuinigingen en het gedeeltelijk afschaffen van de onroerendzaakbelasting (OZB) zitten hen dwars.

VNG-voorzitter Deetman vroeg de steun van de vergadering om pas met het Rijk te gaan praten over een nieuw bestuursakkoord als voldaan is aan een aantal voorwaarden. In de bestuursakkoorden maken Rijk, provincies en gemeenten afspraken om het beleid goed op elkaar af te stemmen.

Volgens Deetman, burgemeester van Den Haag, is dat onmogelijk als er voor de gemeenten te weinig geld voor handen is. Ze kunnen de burgers dan niet meer veiligheid bieden of de integratie van minderheden beter bevorderen.

'Onevenredig bezuinigen'

Als het Rijk het overleg met de gemeenten wil hervatten mag van "onevenredig bezuinigen" op gemeenten geen sprake meer zijn. De gedeeltelijke afschaffing van de OZB, waarmee het kabinet voor de burgers hogere kosten van zorg wil compenseren, moet van tafel, of de gemeenten moeten op een andere manier belasting kunnen heffen.

Volgens Deetman is het een illusie te denken dat men via verlaging van OZB tot een rechtvaardige lastenverlichting kan komen. De gemeenten willen als zelfstandige besturen zelf hun beleid uitstippelen en dat kan niet als ze met de financiele touwtjes helemaal aan het Rijk vastzitten.

Remkes: Blokkades ongewenst

Gelijktijdig met de VNG-vergadering noemde minister Remkes het donderdag in de Tweede Kamer tijdens de behandeling van de begroting van Binnenlandse Zaken "vreemd en ongewenst" dat de VNG "op voorhand blokkades opwerpt" voor een bestuursakkoord.

Hij bleef bij het standpunt dat hij zich niet door de VNG laat chanteren, zoals hij dat vorige week verwoordde in een blad van de vereniging.