DEN HAAG - Het ruim tien jaar geleden geïntroduceerde fluisterasfalt, beter bekend als zoab, is niet altijd zo veilig. In de eerste weken na de opening van wegen is dit soort wegdek vooral bij blokkerend remmen "aanzienlijk minder stroef" dan de automobilist gewend is. Volgens de Raad voor de Transportveiligheid leidt dit tot onveilige situaties.

De raad, die donderdag een rapport uitbracht, dringt aan op oplossingen voor dit probleem. Het CROW, een samenwerkingsverband van wegbeheerders, wegenbouwers en vervoerbedrijven, zou dat moeten onderzoeken.

Tot zolang zou het CROW met richtlijnen moeten komen om waarschuwingsborden te plaatsen langs alle wegen, en niet alleen rijkswegen, met nieuw wegdek dat bestaat uit zoab of het vergelijkbare sma. Zoab staat voor ,zeer open asfalt beton', sma voor ,steen mastiek asfalt'.

Aanleiding voor het rapport van de raad is een ongeluk dat in september 2001 plaatsvond in Dronten. Dat leidt verder tot de conclusie dat de beheerders van provinciale en gemeentelijke wegen minder aandacht besteden aan nieuw, niet-afgestrooid asfaltbeton dan Rijkswaterstaat pleegt te doen. De gemeentelijke en provinciale wegbeheerders zouden op dezelfde manier te werk moeten gaan.