ZOETERMEER - De bondsraden (parlementen) van Abvakabo FNV en FNV Bondgenoten buigen zich respectievelijk vrijdag en maandag over de AOW.

Dan moet blijken of zij zich kunnen verenigen met de koers van de vakcentrale vooral in te zetten op het beperken van de schade van plannen van het kabinet om de AOW-leeftijd te verhogen van 65 naar 67.

Bondgenoten heeft de afgelopen week ledenraadplegingen gehouden. Daarop kwam zowel kritiek als steun voor het AOW-standpunt naar voren, aldus een woordvoerster.

Ook de ambtenarenbond Abvakabo heeft bijeenkomsten belegd om de mening van de leden te peilen; donderdagavond is er nog een aantal. Vrijdag is het woord aan de bondsraad van Abvakabo.