DEN HAAG - Het kabinet deelt de zorg van ondernemers en buitenlandse investeerders over criminaliteit. De ministers Donner (Justitie) en Remkes (Politie) hebben hierover deze week overleg gevoerd met de voorzitters van de werkgeversorganisaties VNO-NCW en MKB Nederland.

Er komt nog dit jaar een actieplan om de criminaliteit in de meest urgente sectoren, transport en horeca, met een kwart terug te dringen in 2010. Staatssecretaris Van Gennip van Economische Zaken, die ook bij de gesprekken met de werkgevers was, zei dat woensdag in de Tweede Kamer bij de behandeling van de begroting van haar ministerie.

Adopteren

Eerder werd al een actieprogramma afgesproken met de detailhandel. Van Gennip zette uiteen dat de vijftig meest urgente locaties worden aangepakt. Zelf zal ze één winkelgebied "adopteren" ofwel de voortgang van het project tot in detail volgen. Ze riep de politici op haar voorbeeld te volgen.

De staatssecretaris wil de ondernemers ook een betere bescherming bieden tegen het kraken van bedrijfspanden. Ze gaat met de ministers van Justitie, Binnenlandse Zaken en VROM bezien of hiervoor een aanpassing van de wet noodzakelijk is.

Leegstand

Dit viel slecht bij GroenLinks-Tweede-Kamerlid Vendrik, die erop wees dat gekraakte bedrijfspanden wel bijdragen aan de economische activiteit die Van Gennip zegt te willen stimuleren, en leegstaande panden niet.

CDA-Kamerlid Ten Hoopen dacht er heel anders over. Hij diende een motie in, die Van Gennip een steuntje in de rug moet geven bij het anti-kraakbeleid. Die motie werd mede ondertekend door VVD, maar niet door de kleinste regeringspartij, D66. De kleine christelijke partijen staan wel achter de motie.