DEN HAAG - Staatssecretaris Nijs van Onderwijs gaat het hoger onderwijs "achter de broek zitten" om de vele knelpunten bij de invoering van het bachelor-masterstelsel (bama-stelsel) aan te pakken. De Tweede Kamer drong woensdag tijdens overleg met de bewindspersoon aan op strenger toezicht, maar stak ook de hand in eigen boezem: de problemen zijn tevens te wijten aan de snelle invoering waar de Kamer zelf mee instemde.

Het bama-stelsel betekent dat universitaire studies in tweeën worden geknipt: een bachelordeel van drie jaar en een masteropleiding van een of twee jaar. Hbo-studenten volgen een bacheloropleiding.

Vliegen afvangen

De Kamer kwam tot een waslijst aan punten waar het bij het zogeheten bama-stelsel aan schort: de voorlichting aan studenten laat te wensen over, de nieuwe opleidingen missen diepgang en inhoudelijke onderwijsvernieuwing blijft uit. Verder zijn de masteropleidingen nog lang niet klaar, en proberen hogescholen en universiteiten elkaar vliegen af te vangen door opleidingen op elkaars terrein op poten te zetten. Met een gebrek aan inspraak over de onderwijsvernieuwingen en te strenge eisen aan de overstap van de bachelorfase naar de masteropleiding signaleerde Pvda-Tweede-Kamerlid Tichelaar zelfs dat instellingen de wet overtreden.

Hij was het ook die stelde dat de Kamer zelf ook op de blaren moet zitten, omdat het stelsel vorig jaar te snel is ingevoerd. CDA-Tweede-Kamerlid Joldersma viel hem daarin bij. Ze zei dat de problemen, die ook al in een recent rapport van de onderwijsinspectie op een rijtje werden gezet, "redelijk te verwachten" waren.

Staatssecretaris Nijs vond niet dat het bama-stelsel overhaast is ingevoerd, maar zei wel dat bij een verbouwing "overlast niet valt te voorkomen". Ondanks haar toezegging dat ze de onderwijsinstellingen dichter op de huid gaat zitten, laat ze de verantwoordelijkheid wel bij hen liggen. "Zij zijn aan zet, daar vindt de invoering plaats."

Vervolgrapporten

Ze beloofde echter vervolgrapporten over het bama-stelsel niet lijdzaam af te wachten. De inspectie zal haar tijdig moeten waarschuwen als problemen de pan uitrijzen. Ook gaat de inspectie uitzoeken welke universiteiten zich niet houden aan selectieregels voor overstap van de bachelor- naar de masteropleiding. De staatssecretaris deelde de zorg van Tichelaar op dit punt.