DEN HAAG - CDA-fractieleider Balkenende is er geen voorstander van om van Nederland een multiculturele samenleving te maken.

Integratie van allochtonen kan alleen vorm krijgen wanneer zij de uitgangspunten van de Nederlandse rechtsstaat aanvaarden en zich aanpassen aan wezenlijke onderdelen van de Nederlandse cultuur, vindt hij.

"Voor mij is de multiculturele samenleving dus niet iets om naar te streven", zo zei hij donderdag tijdens een lezing in Den Haag bij de 'Dertigers van het CDA'.

Hoewel immigratie de Nederlandse cultuur uiteindelijk kan verrijken, stelt Balkenende, zijn vooral gemeenschappelijke waarden en normen van belang. Bij naast elkaar bestaande culturen liggen de conflicten en problemen bij voorbaat op de loer.

Foefjes

Het is daarom noodzakelijk om bij inburgeringscursussen de nadruk te leggen op het bijbrengen van de Nederlandse cultuur. Nu zijn de cursussen voor nieuwkomers teveel gericht op het leren van de 'foefjes' van de verzorgingsstaat, zoals het verkrijgen van huursubsidie.

De discussie over het belang van de eigen normen en waarden is de afgelopen jaren nauwelijks gevoerd, omdat men bang was om van intolerantie of discriminatie te worden beschuldigd, denkt Balkenende.

Gevangen

"Het benoemen van problemen die veroorzaakt worden door culturele verschillen is daardoor lange tijd erg moeilijk geweest." Volgens hem hebben de media en de politici elkaar te lang gevangen gehouden in politieke correctheid.

De CDA-voorman stelt verder dat de Nederlandse samenleving de regels die men belangrijk vindt, niet helder benadrukt. Dat schept verwarring bij de nieuwkomers. Er is, constateert hij, gebrek aan houvast over wat op straat en op school wel of niet mag. "De problemen met de vrijwel geheel uit allochtonen bestaande jeugdbendes in Rotterdam bewijzen het gelijk van die stelling", vindt hij.

Afwijkend

Ook de doorgeschoten tolerantie en de relativering van de eigen cultuur zorgen voor acceptatie van afwijkend gedrag. Bij het debat over nieuwkomers ligt de nadruk op integratie en emancipatie. Sociale problemen zijn onderbelicht gebleven.

De regeringspartijen PvdA en VDD zijn wat Balkenende betreft niet ook op de goede weg. De PvdA richt zijn pijlen eenzijdig op versterking van de vaardigheden om achterstanden te bestrijden.

De VVD probeert vooral de instroom van allochtonen te beperken en criminaliteit te bestrijden. Maar het gaat er wat hem betreft vooral om dat allochtonen de taal goed leren en zich de grondwaarden van de samenleving eigen maken.