BRUSSEL/LONDEN - De Britse regering is er voorstander van om ook Nederland en Duitsland een automatische korting op de afdracht aan de Europese Unie te geven. Dat meldde dinsdag de Britse zakenkrant Financial Times, zich baserend op bronnen binnen het ministerie van Buitenlandse Zaken in Londen.

Sinds 1984 krijgt Groot-Brittannië jaarlijks automatisch tweederde van de nettoafdracht aan de Europese Unie weer terug. Nederland en Duitsland zijn inmiddels echter naar verhouding nog grotere nettobetalers dan Groot-Brittannië. Nederland droeg vorig jaar zelfs 0,65 procent van het bruto binnenlands product (bbp), de totale omvang van de economie, aan Europa af.

Begroting

De Britten vinden daarom een korting of 'rebate' voor Nederland en Duitsland te billijken. Ook de Duitse eurocommissaris Schreyer (begroting) zou daarvoor gewonnen zijn. Schreyer zal volgend jaar voorstellen doen voor de begrotingsperiode 2007-2013. Het staat nog niet vast of Nederland in haar optiek ook tweederde van de EU-contributie terug zou krijgen. Over de omvang van de korting wil zij zich nu nog niet uitlaten.

EU-korting

Als ook andere landen een automatische EU-korting krijgen, neemt de druk op de Britten af om hun 'rebate' op te geven. De onderhandelingen over de financiering van Europa vanaf 2007 vinden pas in 2006 plaats. Daarbij speelt ook de discussie over een Europese grondwet een rol. Spanje en nieuwe lidstaat Polen zijn op dat terrein de grote dwarsliggers.

Zij willen niet weten van voorstellen om hun minder stemmen te geven als EU-ministers bij meerderheid moeten gaan besluiten. Mogelijk gaan zij hiermee wel akkoord als zij evenveel geld uit de pot voor regionale hulp blijven ontvangen als nu. Nederland ziet een blijvend hoge Spaanse en straks ook Poolse greep op de EU-begroting niet zitten. Minister Zalm van Financiën wil de discussies over stemrecht en EU-begroting gescheiden laten verlopen.