GENEVE - Ruud Lubbers blijft nog twee jaar aan als leider vande Unhcr, de vluchtelingenorganisatie van de Verenigde Naties (VN).De Algemene Vergadering van de VN heeft dat maandag op voordrachtvan secretaris-generaal Annan besloten, zo maakte de Unhcr bekend.

De 64-jarige Lubbers begon in 2001 met zijn werk als HogeCommissaris voor de Vluchtelingen en maakt met de verlenging vantwee jaar het mandaat van vijf jaar vol. De termijn van Lubbers dieeerder twaalf jaar lang premier van Nederland was, loopt af op 31december 2005.

In een verklaring zei Lubbers blij te zijn met de steun en hetvertrouwen van Annan en de internationale gemeenschap. "Onsgezamenlijk doel is om oplossingen te vinden voor de vluchtelingenen ontheemden", zei hij. "We zijn nu in een proces om een heelaantal verschillende in- en externe initiatieven uit te voeren, diede Unhcr zullen helpen om de nieuwe uitdagingen die voor ons liggenaan te kunnen."

Lubbers leidt een organisatie met 6000 medewerkers in 115landen. De grootste operatie onder zijn leiding werd uitgevoerd inAfghanistan. Daar konden sinds de val van het Talibanregime, eind, meer dan 2,5 miljoen vluchtelingen naar huis terugkeren.

Volgens een woordvoerder van de Verenigde Naties in New Yorkheeft Lubbers elk jaar dat hij de post van Hoge Commissaris voor deVluchtelingen bekleedde een donatie van 300.000 dollar aan de VNgedaan. Dat bedrag komt ongeveer overeen met het salaris plus deonkostenvergoeding die gekoppeld zijn aan zijn functie. Lubberszelf zou er op hebben gestaan dat de giften anoniem bleven.