RABAT - In Marokko zijn maandag twee leerlingengewondgeraakt nadat hun lerares hen uit woede uit een raam op deeerste verdieping van een school gooide. Volgens een functionarisvan het ministerie van Onderwijs kon zij niet meer tegen hungeklets.

Een van de leerlingen, een 9-jarig jongetje, belandde met eenschouderfractuur en ernstige wonden aan het gezicht in hetziekenhuis. De ander, tien jaar oud, had alleen lichteverwondingen.

Volgens de zegsman had de lerares, die aan een depressie lijdt,de jongens vantevoren gewaarschuwd. "Ze luisterden niet, dathadden ze wel moeten doen." Hij wilde niet zeggen of de lerareswordt bestraft.