DEN HAAG - Minister Van der Hoeven van Onderwijs wil meer geld uittrekken voor de bijscholing van leraren. Dat maakte de bewindsvrouw maandag in Den Haag bekend bij de start van de Nationale Onderwijsweek.

De minister wil 2,5 miljoen euro extra voor het jaar 2004 oplopend tot 29 miljoen in 2007. Dit geld wordt gebruikt voor structurele bijscholing van zittende leraren in het basis- en voorgezetonderwijs.

Uit een onderzoek van de KRO naar de mening van ouders, leraren en leerlingen over het onderwijs, de actie Vertel het ons, blijkt dat veel ouders ontevreden zijn over de kwaliteit van sommige leraren. Van der Hoeven bevestigde tijdens de presentatie van de conclusies van het onderzoek maandag dat er inderdaad leraren voor de klas staan die niet voldoende zijn gekwalificeerd. Daarom wil zij extra investeren in bijscholing.

Cursussen

De minister vindt het belangrijk dat leraren zich blijven ontwikkelen. Om dit te bereiken wil zij dat scholen extra geld krijgen voor het geven van bijvoorbeeld cursussen. De scholen mogen zelf bepalen op welk gebied hun leraren bijgeschoold worden.

Zowel uit het KRO- onderzoek als uit een onderzoek van het ministerie van Onderwijs blijkt dat veel ouders bezorgd zijn over het lerarentekort. Van der Hoeven benadrukte dat in tegenstelling tot recente berichten "het niet waar is dat het lerarentekort is opgelost". Zij waarschuwde dat wanneer er niets aan het tekort gedaan wordt er in 2007 waarschijnlijk 10.400 leraren te weinig zijn. De minister kondigde eerder aan te proberen het tekort in tot 2200 onvervulde vacatures terug te brengen.