BRUSSEL - De NAVO gaat ermee akkoord om de activiteiten in Afghanistan uit te breiden tot de regio Kunduz. Daarover hebben de ambassadeurs van de NAVO-lidstaten maandag overeenstemming bereikt. De militaire planners van het bondgenootschap gaan nu voorstellen uitwerken voor inzet van troepen voor de ISAF-vredesmacht en regionale opbouwteams, zogeheten PRT's.

Voorwaarde is wel dat de VN-Veiligheidsraad nog instemt met uitbreiding van het werkterrein van de NAVO in Afghanistan. Minister Kamp van Defensie liet vorige week al weten "in principe" Nederlandse troepen in te willen zetten voor de regionale wederopbouwteams.

Nederland gaf met Duitsland tot en met juni van dit jaar leiding aan de ISAF-vredesmacht, die opereert onder NAVO-vlag. Momenteel zijn nog circa 35 Nederlandse militairen actief in het ISAF-hoofdkwartier in Kaboel.

De NAVO opereert nu vooral in en rond hoofdstad Kaboel. Na uitbreiding van de inzet tot de regio Kunduz zouden in de toekomst ook nog andere Afghaanse provincies aan bod kunnen komen. Daarvoor gaat de militaire staf van de NAVO ook voorstellen uitwerken.