VOORBURG - De derde generatie van mensen uit niet-westerse landen in Nederland neemt snel in omvang toe. Vooral de derde generatie Surinamers groeit snel, aldus het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) maandag.

Telde het CBS in 2000 nog 25.000 mensen van de niet-westerse derde generatie, op 1 januari 2003 waren dat er 35.000. Bijna de helft hiervan is Surinamer.

De Turkse en Marokkaanse derde generatie zijn aanmerkelijk kleiner dan de Surinaamse omdat veel Turkse en Marokkaanse jongeren hun partner uit het land van herkomst halen. Kinderen van deze paren worden tot de tweede generatie gerekend omdat tenminste een van de ouders in het buitenland is geboren.

De niet-westerse tweede generatie groeide tussen 2000 en 2003 met 96.000 (18 procent), de eerste met 118.000 (13 procent).