LONDEN - De Britse premier Tony Blair heeft twee weken voor het begin van de oorlog tegen Irak in besloten kring toegegeven dat hij wist dat Irak geen bruikbare massavernietigingswapens had. Dat heeft de voormalige minister van Buitenlandse Zaken, Robin Cook, gezegd in de Britse krant The Sunday Times.

Cook hield in de maanden voor de oorlog een dagboek bij, waaruit de zondagskrant fragmenten publiceerde. Daaruit blijkt dat vlak voor de oorlog het Britse kabinet uit elkaar dreigde te spatten. Cook was echter de enige die zijn politieke consequenties trok uit zijn ongenoegen over de oorlog en zijn functie als contactpersoon tussen het kabinet en het Lagerhuis neerlegde.

Misleiding

Volgens Cook negeerde Blair “het grote aantal ministers dat zich tegen de oorlog verzette”. Bovendien zou hij “bewust een suggestieve woordkeus” hebben gebruikt om het publiek te misleiden over de mogelijke banden tussen Irak en de terroristische organisatie al-Qaeda. Blair zou het Lagerhuis hebben misleid, beschuldigt Cook.

Cook schreef in zijn dagboek dat Blair slechts dagen voor het begin van de oorlog niet meer geloofde dat de Iraakse president Saddam Hussein in staat was binnen 45 minuten een aanval te lanceren, terwijl hij dat argument juist nadrukkelijk heeft gebruikt om de oorlog te rechtvaardigen.

Massavernietigingswapens

Na een briefing door het hoofd van de veiligheidsdiensten concludeert Cook dat “Saddam waarschijnlijk geen massavernietigingswapens heeft, in de zin van wapens die kunnen worden ingezet tegen grootschalige burgerdoelen”. Toen hij die conclusie voorlegde aan Blair, ontkende die dat niet. “Ik heb geen reden eraan te twijfelen dat Tony Blair in september geloofde dat Saddam massavernietigingswapens binnen 45 minuten kon gebruiken.” Uit dit gesprek bleek dat hij dat niet meer geloofde in maart.”

Volgens Cook waren de medewerkers op Downing Street 10 in de maanden voor de oorlog geobsedeerd om geen meningsverschil met Washington te krijgen.