KOEWEIT - De tienduizenden schapen aan boord van hetNederlandse vrachtschip Cormo Express, dat al geruime tijdronddoolt in de Perzische Golf, zijn niet ziek. Dat heeft het hoofdvan de Australische veterinaire dienst tijdens een bezoek aan hetvaartuig vastgesteld.

Het schip vertrok op 5 augustus vanuit West-Australië naarSaudi-Arabië met ruim 57.000 schapen aan boord. De dieren werdengeweigerd door de Saudische douane, omdat veel schapen bekschurftzouden hebben. Ongeveer 5000 schapen zijn inmiddels om het levengekomen, vooral door de hitte en stress. Het schip ligt momenteelafgemeerd in Koeweit waar het, in afwachting van een mogelijketerugkeer naar Australië, water en proviand inslaat.

Het Australische hoofd van de veterinaire dienst G. Murray, diezaterdag samen met een afgevaardigde van deWereldgezondheidsorganisatie voor dieren het schip bezocht, heeftvastgesteld dat er niets met de dieren aan de hand is. "Ze zijnalert, actief en ze eten goed", aldus Murray. Wel vreest hij dater nog veel meer schapen zullen omkomen als de dieren niet snel aanland mogen.

Woordvoerder C. Radings van de Nederlandse rederij Vroonverwacht dat het schip de haven spoedig zal verlaten. "Er wordtmomenteel door de Australische regering koortsachtig overlegd omeen land te vinden waar de schapen terecht kunnen. Wellicht dat zeterug gaan naar Australië. Maar in afwachting van de uitkomstdaarvan is het beter dat het schip weer de zee op gaat. Daar is heteen stuk koeler dan in de haven zodat de schapen een betere kanshebben om dit te overleven."