ARNHEM - De meeste branden in Nederland waarbij dodelijkeslachtoffers vallen, zijn toe te schrijven aan menselijk handelen.Dat blijkt uit onderzoek van het Nationaal Instituut voor Brandweeren Rampenbestrijding (Nibra).

Jaarlijks komen in Nederland ongeveer zeventig personen om bijeen brand. Het instituut maakte een inventarisatie van fatalewoningbranden die zich dit jaar hebben afgespeeld. Tot oktoberwerden er 45 fatale branden geregistreerd waarbij in sommigegevallen meerdere doden te betreuren waren.

Uit de eerste resultaten van het onderzoek blijkt dat 30 procentvan die branden werd veroorzaakt door roken. In 22 procent van degevallen was sprake van brandstichting.

Het merendeel van de slachtoffers (zes van de tien) bestaat uitoudere personen. Het overgrote deel van de slachtoffers overleedter plaatse aan de verwondingen. In 17 procent van de gevallenbezweek het slachtoffer later in het ziekenhuis.

Volgens het Nibra is er tot nu toe maar weinig bekend over despecifieke omstandigheden van woningbranden met dodelijke afloop.De instelling wil de verzamelde gegevens gebruiken om de kennisover deze gevallen uit te breiden zodat er doelgerichtevoorlichtingscampagnes kunnen worden opgezet.