LONDEN - Medewerkers van de paus hebben voor het eerst erkenddat paus Johannes Paulus II in zijn normale functioneren wordtbeperkt door zijn gezondheid. Zij waarschuwden de geestelijk leidervan de Anglicaanse kerk, de aartbisschop van Canterbury, dat hijzaterdag tijdens zijn bezoek aan de paus niet hoeft te rekenen opeen uitgebreide discussie.

Dat meldde de Britse krant The Guardian zaterdag bij monde vantwee ingewijden in de voorbereidingen van het bezoek. Het is deeerste keer dat het Vaticaan erkent dat de paus de belangrijksteonderdelen van zijn functie niet meer naar behoren kan uitvoeren.

Tot nu toe hebben de medewerkers van de kerkvorst steeds benadruktdat hij weliswaar lichamelijk zwak is, maar dat zijn geest scherpblijft en dat hij de touwtjes van de katholieke kerk strak inhanden heeft.

Het is niet duidelijk of het advies aan aartbisschop RowanWilliams van Canterbury inhoudt dat de paus lichamelijk niet meerin staat is een lang gesprek te voeren, of dat zijn geestelijkevermogens achteruit zijn gegaan.

De Oostenrijkse kardinaal Christoph Schönborn zei donderdag datde 83-jarige paus stervende is. De aartsbisschop van Wenen zei:"De hele wereld ervaart een paus die ziek is, die gehandicapt isen die stervende is - ik weet niet hoe dichtbij zijn dood is - endie de laatste dagen en maanden van zijn leven nadert."