RIJSWIJK - Het aantal drie- of meerlingen dat na eenreageerbuisbevruchting wordt geboren is tegenwoordig vrijwel nihil.Maar het percentage tweelingzwangerschappen na zogehetenin-vitrofertilisatie (IVF) is in elk geval tot en met 2001 gestegenen bedraagt 20 tot 25 procent.

Dat schrijven D. Braat, J. Kremer en Y. Schönbeck van hetUniversitair Medisch Centrum St. Radboud in het NederlandsTijdschrift voor Geneeskunde van zaterdag. Zij pleiten ervoor omvoortaan maar één, in plaats van maximaal twee embryo's in debaarmoeder van de vrouw te plaatsen.

Volgens de Nijmeegse onderzoekers komt dit vooral door hetuitstelgedrag van de Nederlandse vrouw. Met het stijgen van deleeftijd neemt de kans op fertiliteitsstoornissen en dus debehoefte aan vruchtbaarheidsbehandeling toe. Bovendien is de kansop een meerling groter bij oudere vrouwen.

Aan het krijgen van een tweeling zijn niet alleen financiëlegevolgen, maar ook fysieke risico's verbonden. Zo kunnen ercomplicaties ontstaan bij de zwangerschap, bevallingen zijn vaakgecompliceerder en veel tweelingen (40 procent) worden te vroeggeboren, wat ook gezondheidsproblemen op langere termijn met zichmee kan brengen.

Op dit moment wordt in het St. Radboudziekenhuis een onderzoekverricht waarbij het plaatsen van één embryo en het plaatsen vantwee bij een IVF met elkaar vergeleken wordt. Tot verbazing van deauteurs bleek dat diverse paren niet aan deze studie wildenmeedoen, omdat zij juist graag een tweeling wilden. Zij vrezen datdit komt door slechte voorlichting over de risico's van het krijgenvan een meerling.