VELSEN - Een stroomstoring heeft vrijdagavond een groot deelvan Velsen-Zuid getroffen. Medewerkers van elektriciteitsbedrijfNuon hadden het lek na ongeveer twee uur opgespoord. Rond 23.30 uurwas de storing verholpen. Dat heeft een woordvoerder van Nuonmeegedeeld.

Door de stroomuitval werd de wedstrijd Telstar-Stormvogels inhet Telstar-stadion halverwege de tweede helft gestaakt. De storingtrof ook de Velsertunnel, waar de noodaggregaten in werking kwamen.Volgens Nuon deden zich voor zover bekend geen grote problemenvoor.