LONDEN - Ouders die met een kind worden gesnapt dat op school had moeten zijn, moeten onmiddellijk een boete tot 143 euro betalen. Dit heeft de Britse regering volgens de BBC voorgesteld.

Indien een kind zonder toestemming van de school verzuimt, dient dat volgens de plannen terstond te worden bestraft. Schoolhoofden of politieambtenaren zouden de boete moeten innen.

Weekje spijbelen

De overheid stelt dat dagelijks ongeveer 50.000 kinderen verzuimen. De meesten zijn gewoon thuis. Eenvijfde van de schoolkinderen op de lagere school is ieder jaar wel eens zonder toestemming afwezig, met een gemiddelde duur van vijftien halve schooldagen per schooljaar.

De nieuwe maatregelen beogen vooral dat ouders of verzorgers van spijbelaars snel worden gestraft. De Britse wet voorziet al in strenge straffen voor hen.