DEN HAAG - Tussen het ministerie van Verkeer en Waterstaat en de luchtvaartsector is onenigheid over de kosten van geluidsisolatie van woningen rond Schiphol. Die kosten dreigen fors meer te worden dan eerder geraamd.

Het ministerie van Verkeer staat op het standpunt "dat de vervuiler betaalt". De luchtvaartsector moet dus zelf betalen voor de extra kosten van isoleren van woningen, opkoop en sloop van woningen en van de schadeclaims. Schiphol en KLM zien de bui al hangen en vrezen forse kostenposten. De totale kosten van de geluidsisolatie inclusief afhandeling van claims kunnen oplopen tot miljoen euro.

Al in juli heeft Schiphol-directeur Cerfontaine daarover aan de bel getrokken bij het ministerie, maar liet toen weten vooralsnog geen rechtsmaatregelen te treffen. Het ministerie laat in een reactie weten "tot op heden geen aanleiding te hebben om te twijfelen aan de rechtmatigheid van de uitvoering van de geluidsisolatie".