DEN HAAG - Leerlingen die naar een zogenoemd Vakcollege gaan, een ambachtsschool waar ze technisch vakmanschap leren, zijn erg gemotiveerd en behalen goede studieresultaten.

Dat stelt een onderzoek naar de eerste effecten en resultaten van die moderne ambachtsscholen. De leerlingen leren in zes jaar tijd een technisch vak, halen een vmbo- en/of een mbo-diploma op nivea 2 of 3 en kunnen aan de slag bij een bedrijf.

Hans de Boer, initiatiefnemer, oud-voorzitter van MKB Nederland en van de Taskforce Jeugdwerkloosheid, neemt het rapport donderdag in ontvangst tijdens de opening van het dertigste Vakcollege in Den Haag.

Het onderzoek is uitgevoerd in opdracht van De werkmaatschappij, die de opleidingen begeleidt, onder projectleiders van vijftien van die colleges.

Motivatie

Volgens de ondervraagde projectleiders zijn de motivatie en het enthousiasme van de leerlingen op die scholen groot.

En dat vertaalt zich, aldus de onderzoekers, in effect op hun gedrag. Dat komt concentratie en resultaten ten goede. ''terwijl ze als stuiterballen binnenkwamen; nu hoor je ze niet meer'', aldus een van de ondervraagden over de leerlingen.

Het aantal Vakcolleges is in twee jaar tijd van dertien naar dertig gestegen. Inmiddels tellen de scholen bijna 1600 leerlingen.

Jongens

In het schooljaar 2008/2009 startte Het Vakcollege met 536 jongeren. Het zijn overigens nog steeds vooral jongens die het vakcollege bevolken. De scholen geven aan meer meiden te willen interesseren.

Het Vakcollege is een publiek-private samenwerking. De planning is dat de Vakcolleges in 2011 op volle sterkte zijn met circa zeventig scholen. Uiteindelijk zullen zo'n 20.000 leerlingen deze opleiding volgen, hopen de initiatiefnemers.