WASHINGTON - De regering-Bush wil dat het Congres nog eens miljoen dollar beschikbaar stelt om het zoeken naar bewijs voor massavernietigingswapens in Irak te kunnen voortzetten. Aan de jacht op Saddams wapens hebben de VS tot dusver al 300 miljoen uitgegeven, en het totaal zou dan op bijna 1 miljard komen. Dit meldde de Amerikaanse krant The New York Times uit regeringskringen.

De 600 miljoen maakt deel uit van het pakket van 87 miljard dollar dat de regering nodig heeft voor extra uitgaven in verband met Irak en Afghanistan. Het gevraagde bedrag voor de zoektocht naar wapens door de Iraq Survey Group (ISG) staat in een deel van het verzoek om aanvullende financiering dat niet openbaar is gemaakt.

De hoogte van het bedrag wekt de indruk dat de regering vastbesloten is de zoektocht naar massavernietigingswapens of programma's daarvoor voort te zetten.