DEN HAAG - Het kabinet wil binnen de Europese Unie voor elkaar krijgen dat er een maximum voor de afdracht aan Brussel wordt afgesproken. Dat plafond zou een percentage van het bruto nationaal product (bnp) moeten worden. Het kabinet is bereid met zo'n maximum de eis van behoud van vetorecht over de meerjarenbegroting van de EU op te geven.

Nederland is met enige afstand de grootste nettobetaler binnen de EU. Vorig jaar droeg ons land volgens de meest recente cijfers van het kabinet netto 2,9 miljard euro af aan Brussel. Dat is 0,66 procent van het bnp.

Staatssecretaris Nicolaï van Europese Zaken zei donderdag in De Telegraaf dat het "niet meer aanvaardbaar" is dat Nederland al jaren de grootste nettobetaler is. "Ik kan dat niet meer uitleggen", aldus Nicolaï, die donderdag met de Tweede Kamer debatteert over de EU.

Nettobegrenzer

Het pleidooi van Nicolaï voor een maximum, een zogeheten 'nettobegrenzer', is opmerkelijk omdat het kabinet er in de recente brieven aan de Tweede Kamer nog niet over sprak. Ook de bereidheid het vetorecht op te geven is nieuw. Twee weken geleden noemde het kabinet "handhaving van het unanimiteitsvereiste bij de besluitvorming over de Financiële Perspectieven" (vetorecht op meerjarenbegroting) nog als een van de vier topprioriteiten.

Volgens de woordvoerder van Nicolaï is er sprake van een verfijning van de prioriteiten en voortschrijdend inzicht. "Het veto is heel belangrijk, maar de nettobegrenzer is nog belangrijker. Als we dat binnenhalen is het vetorecht niet meer nodig."

SER

Eerder spraken onder meer voorzitter H. Wijffels van de Sociaal-Economische Raad (SER) en eurocommissaris F. Bolkestein al hun twijfels uit over de eisen van het kabinet over het vetorecht op de meerjarenbegroting. Nederland kan er wel eens meer last van krijgen dan plezier, stelde Wijffels in juli in de Sicco Mansholtlezing. Het vetorecht geldt dan immers ook voor alle 24 andere toekomstige EU-landen.

VVD-prominent Bolkestein, partijgenoot van staatssecretaris Nicolaï, wees in juni al op het gevaar dat netto-ontvangende landen als Polen of Spanje net zo keihard het vetorecht kunnen gaan gebruiken, als dat blijft bestaan. "Dat veto zou ons wel eens meer geld kunnen kosten dan het oplevert", aldus Bolkestein eind juni.