ARNHEM - Voetbalclub Vitesse uit Arnhem en multifunctioneel stadion Gelredome in die stad zijn voorlopig gered. De Arnhemse gemeenteraad is woensdagavond met een kleine meerderheid akkoord gegaan met een reddingsplan, dat de gemeente 30 miljoen euro kost. Wethouder Rob Gast, bedenker van het plan, heeft de raadsvergadering politiek overleefd.

De raad aanvaardde het plan na veel kritiek op de wethouder met stemmen voor en 17 tegen. Een raadslid van de PvdA ontbrak op de vergadering. De politici hebben woensdagavond tevens besloten dat er een onderzoek moet komen naar de handelwijze van het college van B en W in de Vitesse-kwestie.

Het uiteindelijke reddingsplan, dat 'variant 312' wordt genoemd, voorziet in een miljoenenlening aan Vitesse. De club kan daardoor een faillissement vooralsnog afwenden. De gemeente koopt de grond en de gebouwen van Gelredome. Gelredome blijft een aparte onderneming en wordt niet in een holding ondergebracht met Vitesse, zoals de gemeente in juni nog wilde.

Lening niet opeisen

Arnhem en de provincie Gelderland vormen het stichtingsbestuur van Gelredome om de multifunctionaliteit te waarborgen. De provincie levert de bestuursvoorzitter en heeft dus een doorslaggevende stem. De provincie zal een achtergestelde lening van bijna 12 miljoen euro aan Gelredome voorlopig niet opeisen.

Volgens de fractie van Zuid Centraal, een coalitiepartner in het college, heeft het college 1750 werkuren "verprutst" in de onderhandelingen. "De wethouder heeft 400 uren verbroddeld en er is 600.000 euro verspild aan externe adviseurs." De partij diende echter een aangekondigde motie van wantrouwen tegen Gast niet in omdat volgens fractievoorzitter Wiggers kort voor de raadsvergadering in de wandelgangen was gebleken dat "de meeste partijen terug zouden kruipen."

'Onoverzichtelijke risico's'

Ook alle andere raadsfracties uitten ernstige twijfels. Zij spraken van 'rafelranden', 'onoverzichtelijke risico's' en 'povere onderhandelingsresultaten.' De voorstemmers wilden het plan echter niet afschieten, omdat Vitesse dan meteen failliet zou gaan en Gelredome, sterk afhankelijk van de huurpenningen van de voetbalclub, als gevolg daarvan ook.

Wel is besloten dat de gemeentelijke Rekenkamer binnen een maand moet laten weten hoe het handelen van het college het best kan worden onderzocht. Enkele fracties willen een commissie van wijze mensen instellen, die de zaak uitzoekt. Anderen voelen meer voor een parlementaire raadsenquête, een nieuw middel uit het duale stelsel. Zo'n enquêtecommissie kan mensen onder ede horen.