WASHINGTON - De Verenigde Staten hebben de tekst voor een nieuwe ontwerpresolutie inzake Irak gereed. De Amerikanen zijn inmiddels met andere leden van de VN-Veiligheidsraad onderhandelingen begonnen over de tekst, aldus een zegsman van het ministerie van Buitenlandse Zaken woensdag.

In de nieuwe resolutie is een grotere rol voor de Verenigde Naties in Irak weggelegd. Verder staat erin dat een multinationale strijdkracht gebonden is aan het doel de macht over te dragen aan de Irakezen. Minister Powell heeft inmiddels met zijn collega's uit Groot-Brittannië, Spanje en Duitsland gesproken. Woordvoerder Boucher van zijn ministerie zei dat mogelijk diezelfde dag nog alle leden van de Veiligheidsraad de tekst zouden hebben.

In de ontwerpresolutie die in september circuleerde, stelden de VS voor de multinationale macht, die nu vooral uit Amerikanen en Britten bestaat, een duidelijk VN-mandaat te geven. De door de VS benoemde Iraakse Regeringsraad werd daarin uitgenodigd met een tijdschema te komen voor herstel van de Iraakse controle over het land. De Amerikanen vielen met de Britten Irak binnen zonder toestemming van de VN. Naarmate het aantal gewonden en de kosten stijgen, willen ze dat andere landen de last van de bezetting helpen dragen.

Grootste bezwaren

Frankrijk had de grootste bezwaren tegen het eerste resolutievoorstel. Het vond de rol van de Verenigde Naties niet groot genoeg en de overdracht van de macht aan de Iraki's niet snel genoeg.

Woordvoerder Boucher van Buitenlandse Zaken zei dat de VS "verbeteringen" in de tekst hadden aangebracht. "We hebben heel goed geluisterd naar wat we de afgelopen weken hebben gehoord. We hebben veel van de ideeën en suggesties die we van anderen hebben gehoord erin verwerkt."

De zegsman benadrukte dat de resolutie geen tijdschema voor de machtsoverdracht, een deadline voor ratificatie van een nieuwe grondwet of voor verkiezingen bevat. "We willen de vastlegging van een schema overlaten aan de Iraki's, want het is hun proces, hun schema, hun toekomst", legde hij uit. Boucher zei dat de VS openstaan voor suggesties voor veranderingen in het ontwerp, maar dat Washington niet verwacht dat nieuwe wijzingen nodig zijn.