DEN HAAG - De penitentiaire inrichting in Tilburg plaatst vooralsnog niet twee gevangenen op één cel. De gevangenis zou daar woensdag als eerste in Nederland mee beginnen, maar het bleek dat de toetsingscommissie nog geen toestemming daarvoor had gegeven.

Volgens het ministerie van Justitie is er sprake van vertraging door een administratief-technische kwestie. Maar de vakbond AbvaKabo, die ook in de commissie zit, meldt nog niet akkoord te gaan omdat niet is voldaan aan de veiligheidseisen voor het personeel. Dat is steeds een harde voorwaarde geweest voor de bonden.

Een woordvoerster van het ministerie zegt, dat Justitie ervan uitgaat dat de vakbonden spoedig alsnog instemmen met de maatregel, zoals eerder was afgesproken.

De invoering van 'twee op een cel' in de overige zes penitentiaire inrichtingen (Rotterdam, Breda, Utrecht, Limburg-Zuid, Achterhoek en Vught) volgt volgens Justitie wel de komende tijd. Vóór het einde van het jaar moeten er 450 cellen geschikt zijn voor dubbele bewoning.

Vreemdelingenbewaring

Volgens Justitie liggen de zes inrichtingen "goed op schema" met het invoeren van een 'plan van aanpak'. Tilburg had 33 cellen geschikt gemaakt. Groepsgebruik van cellen is in Tilburg overigens al tien jaar geleden ingevoerd, maar alleen voor vreemdelingenbewaring.

Afgewezen asielzoekers die op de nominatie staan om Nederland te worden uitgezet, kunnen in Tilburg maximaal een jaar worden vastgehouden in celeenheden van maximaal acht personen. In de meeste gevallen duurt de detentie in afwachting van uitzetting ongeveer twee tot drie weken.