UTRECHT - Het aantal studenten dat aan de opleiding geneeskunde begint is fors toegenomen en ligt op het gewenste niveau. Daarmee is het huisartsentekort echter nog lang niet opgelost. Dat stelt het Capaciteitsorgaan, dat in opdracht van de overheid ramingen maakt van het aantal op te leiden artsen, in het tijdschrift Medisch Contact van deze week.

Volgens directeur H. Leliefeld en voorzitter P. Holland van het Capaciteitsorgaan blijft de instroom bij de vervolgopleidingen achter op het gewenste aantal. Dat geldt niet alleen voor de opleiding voor huisartsen, maar ook voor verpleeghuisartsen. Bij ongewijzigd beleid zijn er in 2012 bijna 2400 huisartsen tekort, waarschuwen Leliefeld en Holland. Ook voorzien zij een fors gebrek aan schoolartsen.

Leliefeld en Holland becijferen bovendien een tekort van ruim specialisten, onder wie oogheelkundigen, neurologen, anesthesisten en radiologen. Vooral de laatste twee zijn belangrijk voor de bedrijfsvoering van ziekenhuizen. Op dit moment studeren jaarlijks gemiddeld 1500 basisartsen af. Maar die kiezen vaak voor specialismen als psychiatrie, interne geneeskunde of kindergeneeskunde.

Het Capaciteitsorgaan stelt dat verkorting van de opleidingsduur met een jaar het gebrek aan huisartsen niet oplost; het effect is slechts beperkt. Of een herschikking van de taken van medici helpt, moet nog worden bewezen.

Het orgaan ziet wel mogelijkheden om huisartsen voor het vak te behouden. Nu houden jaarlijks 275 huisartsen ermee op. Mannen stoppen voor hun 57e jaar, vrouwen voor hun 47e. Veel van hen worden verpleeghuisarts of sociaal-geneeskundige. Maar er is een groep van ongeveer vijftig huisartsen per jaar, van wie niet duidelijk is waarom ze stoppen en of ze nog voor het vak zijn te behouden.

Huisartsen

Het Capaciteitsorgaan ziet verder nog ruimte in de plannen van minister Hoogervorst (Volksgezondheid) om het aantal huisartsen en specialisten op te voeren. Maar dat moet dan wel binnen een beperkt financieel kader. Hoogervorst heeft al eens gesuggereerd de rekening neer te leggen bij medici die in deeltijd gaan werken.