DEN HAAG - Minister Borst van Volksgezondheid heeft de afgelopen jaren te weinig gedaan om het tekort aan bedden voor intensieve zorg (ic) voor kinderen op te lossen, vindt een meerderheid van de Tweede Kamer. De problemen spelen al jaren en de situatie is er niet beter opgeworden. Alleen D66 en de VVD waren milder in hun oordeel.

Verleden jaar mei was het tekort ook al onderwerp van een Kamerdebat. Ook toen verweet de Kamer Borst laks optreden. "Een beschamende zaak dat wij dit debat nu weer hebben", oordeelde SGP-woordvoerder van der Vlies. PvdA-Kamerlid Arib en haar collega Buijs van het CDA spraken van "déjà-vu"-gevoel.

Agnes Kant (SP) herhaalde haar eerdere kritiek dat er mensen onnodig overlijden "omdat wij de zorg niet op orde hebben" en GroenLinks-woordvoerster Hermann verweet Borst de ernst van de situatie onvoldoende te beseffen. Er zijn niet alleen te wienig ic-plaatsen voor kinderen, maar ook voor volwassenen

Ernstig probleem

Borst erkent dat er een "ernstig probleem" is dat zij zeker niet wil bagatelliseren. "Er is schaarste en die heeft te maken met de keuzes die zijn gemaakt bij de verdeling van het beschikbare geld voor de zorg", zo verwoordde Borst het. Maar ook de personeelstekorten zijn debet aan de situatie. Er wordt gewerkt aan het opleiden van meer gespecialiseerde ic-verpleegkundigen, aldus de minister.

Zij wees erop dat ook ziekenhuizen keuzen maken bij het (intern) verdelen van het totale budget dat zij krijgen. Van het extra geld dat zij verleden jaar hebben gekregen, hadden zij ook meer aan ic-bedden kunnen besteden.

Buijs erkende dat ook de zorgsector een deel van de verantwoordelijkheid draagt, maar de minister blijft eindverantwoordelijk.

Beloofd

Aanleiding voor het debat van woensdag was het rapport van de Inspectie voor de Gezondheidszorg. Die constateerde verleden week dat er minstens 23 ic-bedden voor kinderen bij moeten en dat het afgelopen jaar bijna duizend kinderen in eerste instantie niet terecht konden op een kinder-ic. Borst had al beloofd dat die bedden er komen.

Ook kritiseerde de Kamer uitlatingen van inspecteur-generaal Kingma. Die zei eerder deze maand in Nova dat artsen patiënten die op de operatielijst staan kritischer moeten bekijken op ernstig verhoogde medische risico's. Dat moet voorkomen dat patiënten na een operatie ernstige complicaties oplopen waardoor zij (lang) op de ic terechtkomen.

Arib vond zijn uitlatingen "onzorgvuldig". Van Vliet (D66) hield het bij "niet handig". Borst benadrukte dat Kingma niet heeft bedoeld dat er selectie moet plaatshebben.

/NIEUWSTe weinig personeel voor intensieve zorg kinderen