DEN HAAG - Eerwraak is in Turkije net zo min acceptabel als in Nederland. Dit zegt de Turkse ambassadeur in Nederland, T. Ildem. Ildem bracht woensdag een al eerder gepland bezoek aan minister Verdonk van Vreemdelingenzaken en Integratie.

Verdonk maakte duidelijk dat in Nederland de moord op het Turkse meisje Zarife uit Almelo als zeer ernstig wordt gezien en dat eerwraak onacceptabel is. De ambassadeur is het met haar eens dat eerwraak niet te tolereren is.

In juni van dit jaar schrapte Turkije een artikel uit het wetboek dat strafvermindering in het geval van eerwraak mogelijk maakt. Dit heeft nog niet tot een aanwijsbare vermindering van het aantal moorden om die reden geleid.

Op 12 augustus van dit jaar werd de 18-jarige Zarife tijdens een vakantie in Turkije door haar vader vermoord. In de hoog oplopende spanningen over de opvoeding van het meisje zag de vader reden tot eerwraak.

De LPF stelde dinsdag minister Donner van Justitie voor om in het Wetboek van Strafrecht een verhoogde maximumstraf voor eerwraak vast te leggen.