DEN HAAG - Burgers moeten te lang wachten op een reactie vande overheid wanneer zij een vraag of klacht indienen. Volgens deNationale ombudsman, R. Fernhout, is een mentaliteitsveranderingbij de ministeries noodzakelijk om dit te veranderen. Daarom geeftde ombudsman sinds kort een correspondentiewijzer uit die, "bijelke ambtenaar op het bureau moet komen te liggen".

Dit bleek dinsdag uit een onderzoeksrapport over de communicatietussen de rijksoverheid en burgers. Hierin concludeert de Nationaleombudsman dat ministeries te vaak de wettelijke termijn voorantwoorden overschrijden.

Minister De Graaf van BestuurlijkeVernieuwing nam het rapport in ontvangst. De Graaf: "Hetvertrouwen in de overheid hangt niet hoofdzakelijk af van deantwoorden die burgers krijgen op hun vragen, maar van het gevoeldat de overheid ze serieus neemt."

Regels

Er zijn wettelijke regels die bepalen binnen welke termijn overeen klacht of aanvraag moet worden besloten en binnen hoeveel dageneen ontvangstbevestiging moet worden verstuurd. De Nationaleombudsman onderzocht op eigen initiatief per ministerie of men zichaan deze regels houdt. Dit is veelal niet het geval.

Het blijkt dat er een slecht beeld ontstaat van de overheiddoordat deze burgers niet of te laat antwoordt. "Goedecorrespondentie is belangrijk voor een overheid die dienstverleninghoog in het vaandel heeft staan", aldus Fernhout. Hij wil dat deministeries hem over drie maanden laten weten wat ze met deaanbevelingen uit het rapport gaan doen.

De ombudsman benadrukt dat verlenging van de wettelijketermijnen het probleem niet oplost. "Behalve bij aanvragen opgrond van de Wet openbaarheid bestuur, waarbij de termijn wel heelkrap is, lijkt me gewoon meer disipline nodig bij ambtenaren."

Volgens de ombudsman komen de uitkomsten overeen met de klachtendie hij ontvangt van burgers over de communicatie met de overheid:Jaarlijks gaat de helft van de klachten over het niet of niet optijd reageren van de overheid.