DEN HAAG - Minister Donner van Justitie gaat bekijken of eennieuw op te richten stichting de kentekens van benzinedieven kandoorgeven aan gedupeerde tankstationhouders. Hierdoor krijgen diemeer mogelijkheden om de mensen aan te pakken die na het tankenwegrijden zonder te betalen. Zij kunnen de dief via dekentekengegevens alsnog de rekening nasturen.

Woensdag voert Justitie samen met het ministerie van Verkeer enWaterstaat overleg met de branche van tankstations, zei de ministerdinsdag. Vorige week kreeg Donner kritiek van zijn eigen CDA, omdathij stelde dat benzinediefstal geen prioriteit heeft van depolitie.

Donner vindt nog steeds dat de pompstations eerst zelfmaatregelen moeten nemen om dit soort diefstal tegen te gaan. Hijdenkt aan vooraf betalen in de avonduren, slagbomen op het terreinof palen in de grond om te voorkomen dat automobilisten zomaarwegrijden. Ander vereiste zal zijn dat de tankhouder aangifte doetvan de diefstal voordat eventueel gegevens worden verstrekt.

Volgens de wet mogen privacygevoelige gegevens van mensen, zoalskentekens, alleen maar door de politie worden gebruikt en nietzomaar door derden. Donner gaat er vooralsnog van uit dat dewetgeving niet hoeft te worden aangepast.