AMSTERDAM - Een op de negen vrouwen in Nederland krijgt ooitborstkanker. Dat zijn jaarlijks ongeveer 10.000 vrouwen. Jaarlijksoverlijden ruim 3400 vrouwen aan de ziekte. Dat meldden dinsdag hetKoninklijk Wilhelmina Fonds (KWF) en de Borstkanker VerenigingNederland (BVN).

Woensdag lanceren zij daarom samen met Estée Lauder Companiesvoor het eerst de Borstkankermaand in Nederland, in navolging vande al langer bestaande wereldwijde campagne.

De afgelopen jaren is de overlevingskans van vrouwen gestegen.Maar volgens de organisatoren van de Borstkankermaand valt er nogveel te verbeteren in de strijd tegen borstkanker. Zo zouden deresultaten van wetenschappelijk onderzoek sneller ten goede moetenkomen aan vrouwen die nu behandeld gaan worden.

Het zou de gewoonste zaak moeten zijn dat iedere vrouw in elkziekenhuis in Nederland behandeld wordt door een mammacareteam. Nuheeft slechts een op de tien ziekenhuizen een polikliniek voorvrouwen bij wie borstkanker wordt vermoed. Bovendien moet deinformatie over de behandeling en de begeleiding van patiënten eenstuk beter, stellen het KWF, de BVN en Estée Lauder Companies.

Campagne

De Nederlandse campagne behelst tal van activiteiten in het heleland en begint woensdagochtend met een Walk for Women in Den Haag.Daarna bieden (ex-) borstkankerpatiënten minister Hoogervorst vanVolksgezondheid een petitie aan waarin ze pleiten voor eenvroegtijdige ontdekking van borstkanker en een bredere aanpak vande behandeling van borstkankerpatiënten. 's Avonds pratenwetenschappers, politici en ondernemers over de bijdrage die zijkunnen leveren aan de strijd tegen borstkanker.