UTRECHT - Het marktaandeel van de Nederlandse film lijkt naareen historisch hoogtepunt van rond de 14,5 procent te gaan groeienaan het einde van dit jaar. Dat voorspelde voorzitter W. Wolfers deNederlandse Federatie voor de Cinematografie (NFC) tijdens depresentatie van de derde kwartaalcijfers van het bioscoopbezoek ophet Nederlands Film Festival in Utrecht.

In de eerste acht maanden van 2003 is het bioscoopbezoek in onsland met 9 procent gestegen, ten opzichte van dezelfde periode eenjaar geleden. In 2002 bedroeg deze groei in vergelijking met eenjaar eerder slechts 1,26 procent. Dit jaar zijn tot nu toe dan ook miljoen Nederlanders naar de bioscoop geweest. Het aandeel vande Nederlandse films daarbij is 13 procent, een verdubbeling invergelijking met drie jaar geleden.

Met nog een groot aantal producties die dit najaar uitkomen,zoals 'Phileine zegt sorry', 'Pietje Bell 2', 'Polleke' en 'Kees deJongen' verwacht de NFC dat dit aandeel alleen maar verder zalgroeien. De best bezochte Nederlandse productie van dit jaar tot nutoe is 'De schippers van de Kameleon' van regisseur Steven de Jongmet 552.000 bezoekers. 'De Tweeling' van regisseur Ben Sombogaarttrok tot nu toe 496.000 bezoekers.

Veranderend publiek

Deze groei heeft volgens Wolfers te maken met een aantal nieuwebioscopen in ons land, grote films, als de James Bond-film 'DieAnother Day', maar ook van een veranderend publiek. Het aandeelveertigplussers stijgt en films worden steeds meer afgestemd opdoelgroepen. Met name Nederlandse films als 'De Tweeling' en'Discovery of Heaven' hebben oudere mensen naar de bioscoopgetrokken, stelt Wolfers.

Hij ziet de toekomst voor de Nederlandse film somber in wanneerde overheid de cv-regeling afschaft. Dankzij deze regeling kunnenparticulieren fiscaal voordelig investeren in films. "Veelproducties zullen hierdoor niet meer gemaakt worden, andere boetenin aan kwaliteit."

Ondanks de positieve cijfers benadrukt de NFC-voorzitter dat hetbioscoopbezoek in Nederland in vergelijking met andere landen nogsteeds erg laag is. Gemiddeld bezoekt de Nederlander anderhalf keerper jaar een film. "We zijn qua bioscoopbezoek het Albanië vanEuropa. We hebben de Nederlandse film dan ook nodig om verder tegroeien."