DEN HAAG - De medicijnenknaak van circa 1,70 euro per receptdie het kabinet wil invoeren, komt er waarschijnlijk toch niet. HetCDA wil dat de maatregel niet doorgaat. Coalitiepartners VVD en D66vinden eigenlijk dat de knaak er wel moet komen om hetmedicijnengebruik af te remmen. Maar als het CDA met een degelijkfinancieel alternatief komt, zijn ze bereid zich daar bij neer teleggen.

Financieel woordvoerder De Grave van de VVD en zijn D66-collegaBakker lieten dat dinsdag doorschemeren tijdens een pauze bij definanciële beschouwingen in de Tweede Kamer. Aan het begin van datdebat had CDA'er De Nerée voorstellen gedaan om de medicijnenknaakvan tafel te krijgen. Hij denkt onder meer aan het altijd inrekening brengen van een doktersbezoek bij spoedeisendeziekenhuishulp.

De voorstellen van De Nerée lijken op steun van oppositiepartijPvdA te kunnen rekenen, waarmee ze een Kamermeerderheid zoudenverwerven. Het CDA doet echter liever zaken met zijncoalitiegenoten. Ook VVD en D66 vinden het beter als het CDA nietbuiten de coalitie hoeft te 'winkelen'.

Of de dekking van het CDA-voorstel voor deze twee partijenacceptabel is, hangt af van de opstelling van het kabinet. Bakkeris eventueel ook bereid na te denken over alternatieven dieGroenLinks en de SP hebben gedaan.