DEN HAAG - De Tweede Kamer is dinsdag akkoord gegaan met de beperkte pardonregeling voor asielzoekers. Daardoor krijgen ongeveer 2200 mensen die al vijf jaar onafgebroken in Nederland wachten op een uitspraak van hun eerste asielverzoek een verblijfsvergunning.

Verder wil de Tweede Kamer, op het CDA en de VVD na, dat de dossiers van vluchtelingen uit Srebrenica opnieuw worden beoordeeld. Het gaat om ongeveer tweehonderd personen die na de val van de moslim-enclave in Bosnië zijn gevlucht.

Toetsing

Hun asielverzoek is afgewezen, maar de Tweede Kamer wil dat hun dossier wordt getoetst met inachtneming van het advies van de VN-vluchtelingenorganisatie Unhcr. Dat houdt in dat deze groep vluchtelingen alleen terug moet als zij naar hun oorspronkelijke woonplaats kunnen en dat ernstig getraumatiseerden niet gedwongen worden teruggestuurd.

Minister Verdonk van Vreemdelingenzaken is nooit enthousiast geweest over dit voorstel van D66. Zij zegt deze Stari Most-dossiers al te hebben bekeken en dat ze eventueel ook ergens anders in Bosnië kunnen wonen. Volgens haar woordvoerder zal de minister de motie meenemen naar het kabinet. D66 dreigt met een spoeddebat als blijkt dat de minister de motie niet gaat uitvoeren.

Meerderheid

Over de pardonregeling op zich is niet gestemd, maar D66 liet voorafgaand aan de stemming weten voorstander te zijn, zodat in ieder geval een meerderheid van de coalitiepartijen akkoord was. Alle moties van de oppositie om te komen tot een soepeler regeling, werden verworpen.

Dat gold ook voor een voorstel van de PvdA om ruim 6000 asielzoekers clementie te geven, zoals de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) had voorgesteld. Alleen over deze motie werd hoofdelijk gestemd: 77 Kamerleden tegen en 51 voor. LPF'ers stemden eveneens tegen. Veel Tweede-Kamerleden waren dinsdag afwezig. Ook de Eerste Kamer moet de regeling nog goedkeuren.