AMSTERDAM - De directe medische kosten die gemoeid zijn met privé-ongevallen van 75-plussers bedragen jaarlijks 241 miljoen euro. Voor alle ongevallen die mensen boven de 55 jaar in en om huis overkomen is de kostenpost 331 miljoen euro op jaarbasis. Dit blijkt uit cijfers van de Stichting Consument en Veiligheid.

Volgens de organisatie is een op de negentien zelfstandig wonende ouderen van 75 jaar en ouder jaarlijks het slachtoffer van een ongeval in en om huis. In 84 procent van de gevallen gaat het om een val. Zo'n val kan ernstig letsel veroorzaken, zoals heupfracturen.

Consument en Veiligheid stelt dat als er geen preventieve maatregelen worden genomen, het aantal privé-ongevallen en de kosten daarvan in 2020 zijn gestegen met circa 33 procent. Ongevallen bij 75-plussers leiden vaak tot verlies van zelfstandigheid, mobiliteit en zelfredzaamheid, ervaart de stichting. Ouderen die zijn gevallen, lopen grote kans dat ze dit nog een keer overkomen.

Maatregelen

Over preventieve maatregelen om ongelukken in en om huis te voorkomen, heeft Consument en Veiligheid een tentoonstelling samengesteld. Ouderenorganisatie ANBO zet deze reizende tentoonstelling vanaf woensdag, de Dag van Ouderen, in om de kans op ongevallen in de privé-sfeer te verminderen.