ELLEWOUTSDIJK - De boor Neeltje Suzanna heeft woensdag de laatste omwentelingen gemaakt voor de westelijke buis van de Westerscheldetunnel. De verwachting is dat de boormachine Sara over drie weken klaar is met de oostelijke buis.

De Westerscheldetunnel is een uniek staaltje van techniek, ook wereldwijd gezien. Nooit eerder is een tunnel tot een diepte van 60 meter onder NAP geboord in een waterdoorlaatbare bodem. De tunnel betekent dat Zeeuws-Vlaanderen voor het eerst in de geschiedenis een vaste verbinding heeft met de rest van Zeeland en Nederland.

Beide boormachines begonnen in de tweede helft van 1999 aan hun ,6 km lange reis onder de Westerschelde. In Terneuzen gingen ze de grond in en bij Ellewoutsdijk op Noord-Beveland komen ze weer boven de grond. Momenteel zijn 19 van de 26 vluchtwegen van de beide tunnelbuizen gereed. Ook met de afwerking van de tunnel is inmiddels een begin gemaakt.

De tunnelbouwers hebben al sinds het begin van de aanleg te maken met tegenslagen. Zo vertoonden de tunnelelementen onaanvaardbare afwijkingen, de boormachines liepen verschillende keren flinke mankementen op en tweemaal had in de tunnel in aanbouw een treinongeluk plaats.

De aanvankelijke opleverdatum van 15 maart 2003 is verschoven naar 14 november 2003. De afgelopen maanden is echter het tijdverlies deels ingehaald, zodat de opleverdatum vermoedelijk weer iets naar voren geschoven kan worden. Aannemer R. de Leeuw maakt bij aankomst van boor Sara pas de definitieve opleverdatum bekend.

Aanleg van de tunnel kost 1,7 miljard gulden. Opdrachtgever en exploitant is de NV Westerscheldetunnel. Daarin neemt het rijk voor en de provincie Zeeland voor 5 procent deel. De NV gaat uit er van uit dat per dag 12.000 voertuigen door de tunnel zullen rijden. De tol komt op basis van die aanname op een gemiddelde prijs van ,5 euro, exlusief BTW.