DEN HAAG - Pensioenfondsen en verzekeraars zijn kritisch over het kabinetsplan om de AOW-leeftijd te verhogen van 65 naar 67 jaar.

Dat blijkt uit een brief die de Vereniging van Bedrijfstakpensioenfondsen, Stichting voor Ondernemingspensioenfondsen, Unie van Beroepspensioenfondsen en het Verbond van Verzekeraars donderdag aan het kabinet en de Tweede Kamer hebben gestuurd.

Het kabinetsplan zou niet automatisch leiden tot een herstel van de dekkingsgraden van pensioenen na de economische crisis.

Ook zou het niet de kans vergroten dat de uitkeringen van gepensioneerden weer worden aangepast aan prijsstijgingen, zoals beoogd.

Verder klagen de pensioenfondsen en verzekeraars over gecompliceerde regelingen om mensen die vroeg begonnen zijn met werken en een zwaar beroep hebben, toch op hun 65e met pensioen te laten gaan.

Verhogen
Het kabinet wil de AOW-leeftijd vanaf 2020 verhogen naar 66 jaar en per 2025 naar 67 jaar. In het belastingvriendelijke regime voor pensioensparen wordt wel direct vanaf 2020 uitgegaan van een uittreedleeftijd van 67 jaar.

Werkgevers en werknemers kunnen daardoor jaarlijks minder geld opzijzetten, omdat er immers twee jaren bij komen om te sparen voor pensioen.

Misverstand
Maar het berust volgens de fondsen en verzekeraars "op een misverstand" om te denken dat het geld dat werkgevers en werknemers jaarlijks minder aan premie betalen, ook direct ingezet wordt om de pensioenschade van de crisis op te lossen.

Ook vragen de uitvoerders van de aanvullende oudedagsvoorziening zich af hoe mensen die vroeg begonnen zijn met werken en een zwaar beroep hebben, toch op hun 65e met pensioen kunnen als ze minder ruimte krijgen om belastingvriendelijk te sparen.

Zelfstandig ondernemers
Verder maken de pensioenfondsen en verzekeraars zich zorgen dat het kabinet geen rekening houdt met zelfstandig ondernemers.

Ze voorzien problemen met de huidige pensioenregelingen voor de zogeheten eenpitters. Vooral als het gaat om regelingen voor zelfstandigen zonder personeel (zzp'ers) met zwaar werk, die eerder willen stoppen met werken. Bijvoorbeeld in de bouw zijn veel zzp'ers actief.