DEN HAAG - Premier Balkenende ontvangt dinsdagmorgen debeoogd minister van Buitenlandse Zaken dr. B.R. Bot. Hij wordt zeerwaarschijnlijk de opvolger van minister De Hoop Scheffer vanBuitenlandse Zaken die secretaris-generaal van de NAVO wordt. Datheeft de Rijksvoorlichtingsdienst maandagavond bekendgemaakt.

Het bezoek kan volgens de RVD gezien worden als een formaliteit.De premier zal bijvoorbeeld aan de beoogde bewindspersoon vragen ofhij financiële belangen bij bedrijven heeft, en of er zaken in zijnleven zijn (geweest) die hem als minister in problemen kunnenbrengen.

Fracties in de Tweede Kamer reageren voorzichtigpositief op de waarschijnlijke benoeming van oud-Europeesambassadeur Bot tot minister van Buitenlandse Zaken.

Eindresultaat

Coalitiepartner VVD heeft vertrouwen in Bot. "Maar wij zullenhem uiteindelijk wel afrekenen op het eindresultaat," zei hetliberale Tweede-Kamerlid Wilders maandag. "Het werk van eenminister van Buitenlandse Zaken draait niet alleen om Europa, maarook om andere zaken, zoals het Midden-Oosten en de transatlantischerelaties," voegde hij daar aan toe.

PvdA-woordvoerder Timmermans noemde het positief dat Nederlandeen "overtuigd Europeaan" als minister van Buitenlandse Zakenkrijgt. "De toekomst van Nederland ligt immers in Europa," zeihij. Timmermans sluit echter niet uit dat die overtuiging binnenhet kabinet nog wel eens tot problemen kan leiden. Het zou immerskunnen botsen met de warme gevoelens van het kabinet voor deVerenigde Staten. Zijn instelling zou misschien kunnen wringen metde wens van het kabinet om een brugfunctie te vervullen tussenEuropa en de Verenigde Staten.

Terughoudend

Het SP-Kamerlid Van Bommel vindt dat hij terughoudend moet zijnmet zijn oordeel. "Het is in eerste instantie aan het CDA om eenopvolger te zoeken voor De Hoop Scheffer, daar gaan wij nietover." Maar tegelijkertijd vraagt hij zich af of Bot niet meer daneen "tussenpaus, een derde keus" is, na alle discussie overfavorieten als CDA-fractievoorzitter Verhagen en CDA-ministerPeijs.

Echte kritiek heeft hij niet op Bot. Maar, zegt hij, "netals bij de beurs gaan wij er van uit dat in het verleden behaalderesultaten geen garantie bieden voor de toekomst."