GENEVE - De Verenigde Naties kunnen in Irak niet vanuiteen fort werken. Indien de VN niet met het Iraakse volk en met deIraakse autoriteiten samen kunnen werken dan is er geen werk inIrak mogelijk, aldus het hoofd van de VN-vluchtelingenorganisatieRuud Lubbers.

Lubbers sprak maandag in zijn hoofdkwartier in Genève. Hij eerdedaarbij de speciale gezant van de VN voor Irak, Sergio Vieira deMello, die 19 augustus bij een bomaanslag op het VN-kantoor inBagdad samen met 21 medewerkers het leven verloor.

Het antwoord op de situatie in Irak is volgens Lubbers niet meerpantserwagens, wegversperringen en gewapende bewakers maar eenverbetering van het politieke klimaat in het land.

IJskast

Hij zei voorts dat de plannen van de vluchtelingenorganisatie ommeer dan een half miljoen uit het land gevluchte Irakezen te helpenterugkeren voorlopig in de ijskast staan. Hetzelfde geldt voor deplannen om 800.000 ontheemden in Irak te helpen. Alles ligt stilsinds 19 augustus, aldus Lubbers.

Het is volgens hem voor het eerst dat de VN een doelwit isgeworden van terroristen. Donderdag riep VN-chef Kofi Annaneenderde van de nog 86 leden tellende VN-missie in Irak terug.

Lubbers beklemtoonde dat elders de zaken beter gaan, mits deinternationale gemeenschap zijn verplichtingen blijft nakomen. InAfghanistan is de grootste terugkeeroperatie tot dusverre voltooid.Daarmee zijn sinds januari 2002 2,5 miljoen mensen terug naar huisof hun streek van herkomst gegaan.