DEN HAAG - Omdat ze de dood van haar eigen baby op haargeweten heeft, is de 20-jarige F.D. uit Den Haagmaandag door de rechtbank in Den Haag veroordeeld tot eengevangenisstraf van viereneenhalf jaar. De rechtbank achtte bewezendat de vrouw het twee weken oude meisje op gewelddadige wijze omhet leven heeft gebracht.

De Haagse zei twee weken geleden tijdens de behandeling van haarzaak dat ze het kind op 19 juni vorig jaar per ongeluk uit haararmen had laten vallen. De rechtbank was echter van mening datvaststond dat ze het meisje in een vlaag van verstandsverbijsteringeen paar keer met kracht op de grond had laten vallen. Pas toen devriend van de verdachte thuis kwam, werd de ambulance gebeld. Delevenloze baby lag al die tijd op een dekentje in de huiskamer.Reanimatie mocht niet meer baten.

Volgens de kinderneuroloog was het vrijwel onmogelijk dat hetkind zo veel hersenletsel en schedelfracturen had opgelopen dooreen enkele val uit de armen van haar moeder. Bovendien had deverdachte bij de politie in eerste instantie toegegeven dat zegewelddadig was geworden en het kind bewust had gedood.

Het Openbaar Ministerie eiste twee weken geleden eengevangenisstraf van acht jaar tegen de jonge vrouw. De rechtbankmatigde die straf en hield daarbij rekening met de leeftijd van devrouw. Ook vond de rechtbank het van belang dat de moeder voortaanmoet leven met het verlies van haar dochtertje in de wetenschap dathet meisje door haarzelf om het leven is gebracht.