DELFT/ARNHEM - Cameratoezicht in onveilige gebieden in stedenverbetert de veiligheid vaak niet. Camera's zijn vaak onbemand enworden als ze wel zijn bemand verkeerd gebruikt. Dat stellenonderzoeksinstituut TNO Technische Menskunde uit Delft en advies-en onderzoeksgroep Beke uit Arnhem.

TNO en Beke onderzochten in Den Haag, Apeldoorn, Arnhem en Venlohet effect van cameratoezicht. Als mensen weten dat er nietsgebeurt met de opnames, is er geen toename van het gevoel vanveiligheid, blijkt uit het onderzoek.

TNO en Beke kregen van Politie & Wetenschap, eenonderzoeksinstituut van de politie, de opdracht het gebruik vancamerabeelden te onderzoeken.

Criminoloog en directeur van BekeHenk Ferwerda stelt dat het menselijk toezicht tekort schiet. "Erzijn geen landelijke opleidingen voor zogenaamde operators. In deSchilderswijk in Den Haag vinden goede een-tweetjes tussen politieen de operators plaats. Daardoor kunnen criminele activiteitendirect worden geconstateerd en aangepakt. De operator schakelt bijhet zien van een delict op een monitor direct de politie in. Diesamenwerking ontbreekt meestal," concludeert hij.

Volgens TNO en Beke is er de laatste jaren wel veel geïnvesteerdin de technische kant van cameratoezicht. Criminelen hebben echtersnel door als hun activiteiten alleen worden opgenomen zonder datdaar verder iets mee gebeurt. Door de menselijke kant beter in tevullen zou de veiligheid kunnen worden vergroot.